Často kladené dotazy (FAQ)

 • Stačí mi MS Word, proč bych měl používat online aplikaci?

  Při psaní v MS Word a jiných textových editorech musíte dodržovat určitou strukturu, jinak každý zápis vypadá odlišně a je velmi těžké se v rozdílných verzích orientovat a hledat důležité informace.

  Meeting minutes řeší strukturu za vás a vy se tak můžete s čistou hlavou věnovat pouze obsahu. Navíc zde máte dokonalý přehled o všech verzích zápisu a nevyřešené úkoly z předchozích zápisů se automaticky přenáší do toho aktuálního.

  Podívejte se na všechny funkce v Průvodci aplikací.

 • Jsou moje data a soukromí chráněná?

  Ano. Data jsou chráněná moderními bezpečnostními technologiemi a principy. Aplikaci zabezpečujeme proti neoprávněnému přístupu a veškerá data se automaticky zálohují, aby nedošlo k jejich ztrátě.
  Doporučujeme vám chránit si své přístupové údaje a neposkytovat je jiným osobám, aby nedošlo k jejich zneužití.

 • Veřejné zakázky, jak s nimi?

  Umíme nabídnout naše produkty a služby i v tomto režimu, většinou se bude jednat o VZMR, případně podlimitní řízení.
  Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi se s vámi setkáme a probereme možnosti a další postup.

 • Co je to následný zápis?

  U jednání, která se konají pravidelně nebo na sebe navazují, kde se na dalším jednání kontrolují úkoly z minulého jednání (minulá agenda) a přidávají se nové (nová agenda), hovoříme o následných nebo navazujících jednáních.

  Následný zápis se vytváří v již existujícím zápisu nebo řadě zápisů tlačítkem Vytvořit následný zápis. Také ho můžete vytvořit tlačítkem Nový zápis z jednání na hlavní straně aplikace a následně vybrat k jakému zápisu ho chcete přiřadit.

  Upozornění: Pokud předchozí zápis zapsal někdo jiný a nevidíte jej, pravděpodobně jej nemáte nasdílený. V tomto případě kontaktujte jeho autora a požádejte jej o nasdílení.

 • Online vs. lokálně ve firmě?

  Všeobecně je aplikace k dispozici online, ale lze poskytnout instalaci i ve vaší firmě nebo organizaci. Zajišťujeme také pravidelné aktualizace a technickou podporu.
  Pokud máte o tuto variantu zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 • Dotace EU, ČR (IOP, ROP, IROP apod.) a povinná publicita?

  V rámci PREMIUM verze aplikace lze do tiskových výstupů přidat loga a další povinné součásti publicity a lze tedy aplikaci využívat i pro tyto účely.

Máte jiný dotaz nebo problém?

Dejte nám vědět
© 2019 Meeting Minutes